Puppan har öppet!

Puppan öppnar upp igen!

i hade planerat för aktiviteter och träffar i Puppan – vårt informationscenter och utställningsmonter i området. Men då pandemin slog till så kunde vi inte ha öppet så ofta eller genomföra de aktiviteter vi hade planerat för. Vi hoppas kunna hålla Puppan mer öppet under kommande höst och vinter, samt ordna några aktiviteter, så att ni som bor i Norrbacka kan komma förbi och ställa frågor till oss direkt om ert framtida Norrbacka. Vi håller som bäst på att förbereda med nytt informationsmaterial inför nästa etapp. 

Puppan håller öppet följande tider med reservation för snabba ändringar både gällande pandemirestriktioner så som väder:
Tisdag 14 september kl. 16–18 
Tisdag 12 oktober kl. 16–18
Tisdag 9 november kl. 16–18
Tisdag 23 november kl. 16–18
Tisdag 7 december kl. 16–18

Vi håller oss givetvis uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.