Vi siktar mot nästa etapp!

 

Vi siktar mot nästa etapp!

[2021-04-21] Husen som ska byggas på ytan är sex (6) lamellhus från BoKlok med samma modulsystem som i första etappen. Husen kommer ha två våningar med uteplatser och stora balkonger. 

Den första husleveransen är planerad till vecka 8 2022, det vill säg i slutet av februari. Husen levereras och monteras på samma sätt som våningshusen. 

Husen ska stå inflyttningsklara i oktober 2022.