Varierad arkitektur, grönområden och gemenskap

Vi bygger för ökad trivsel i hela området

Planen för Norrbacka är att behålla den låga bebyggelse som finns idag och skapa ett luftigt, öppet område med varierad arkitektur i harmoni. Det kommer att finnas både lägenheter och radhus med egna gårdar, och balkonger och uteplatser som vetter mot gemensamma parker. 

Gröna sköna Norrbacka med plats för mycket lek

Det befintliga grönområdet i mitten av Norrbacka kommer att bevaras och utvecklas med modernare gemensamhetsytor och lekplatser för barnen. En ny stor fin lekplats kommer dessutom att byggas. Det kommer även skapas flera gröna bostadsgårdar i anknytning till de nya lägenheterna.

– OMRÅDET

Plats för leksugna barn 

Att ha en härlig, inspirerande och kittlande lekplats nära ens hem, är en dröm för många barnfamiljer. En ny stor fin lekplats kommer att byggas, och det kommer garanterat bli en naturlig träffpunkt för både små kompisar och deras föräldrar.

– OMRÅDET

Det ska vara enkelt för alla att bo i Norrbacka

Omvandlingen av Norrbacka innebär bland annat att en gångfartsgata går genom området, vilket göra det lättare för exempelvis våra äldre hyresgäster att ta sig till hemmet.

– OMRÅDET

Kommunen planerar förskola

I den södra delen av Norrbackas parkeringar, planerar kommunen för en ny förskola. Perfekt för alla småbarnsfamiljer i Norrbacka! 

Tillgängligheten förbättras

Efter omvandlingen förbättras tillgängligheten för de boende i Norrbacka. En gångfartsgata i området ska göra det lättare för exempelvis våra äldre boende att ta sig till hemmet. Gatan ska främst användas för att ta sig till och från hemmet och kommer ha många farthinder och en mycket låg hastighetsgräns.

Fler parkeringsmöjligheter

När vi bygger fler bostäder kommer det att finnas ett behov av fler parkeringsmöjligheter. Det löser vi med kantstenparkering inom området samt mindre parkeringsytor i anknytning till de nya bostäderna. Det kommer också att finnas parkeringsplatser på den östra parkeringsytan även framöver.

Fullt serviceutbud i närområdet

Ny förskola runt knuten

Närhet till förskolan underlättar vardagen och glädjande nog så planeras en ny förskola av kommunen i den södra delen av Norrbackas parkeringar, på den plats där panncentralen står idag. Detaljplanarbete pågår. För mer info om den nya förskolan kontakta kommunen. Förutom den nya förskolan som planeras finns Sätuna förskola och Förskolan Lyan på gångavstånd.

Service i närområdet 

I området finns en närbutik och vid Sätuna torg intill pendeltågsstationen finns ICA, restauranger, affärer med mera. Gymmet Träna mera är beläget på andra sidan järnvägen vid Norrbacka. Norrbackaskolan för årskurs 7 till 9 ligger i anslutning till området och Sätunaskolan med grundskola upp till årskurs 6 ligger i början av området mot stationen.

Det är cirka 10 till 15 minuters promenad till kommunikationer som pendeltåg, bussar och fjärrtåg till Uppsala och Stockholm. Bussen till Terminal 5 på Arlanda tar 12 minuter. Med tåg tar det 20 minuter till Uppsala och 20 minuter till Stockholm. Pendeltåget till Stockholm tar 37 minuter.