En förnyelse med omtanke

Bättre boendemiljö och utvecklade grönområden

Norrbacka uppfördes på 70-talet och är en populär, barnvänlig plats med stor gemenskap och härliga gröna ytor. Husen har länge varit i behov av förnyelse! Med sikte på framtiden och långsiktigt välmående påbörjades under 2020 omvandlingen av Norrbacka. Området kommer utvecklas och moderniseras och ge bostäder med förbättrad standard, komfort och funktion.

Nya hus den bästa lösningen för ett boende för livet 

Genom åren har vi på SigtunaHem gjort olika försök att hitta bra lösningar för de befintliga husen. Vi har nu kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att enbart göra en ombyggnation och kommer därför att bygga nytt. De nya husen kommer att klara dagens miljökrav och ge en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster.

– OMVANDLING

Omvandling i etapper

Steg för steg utvecklas området till en attraktivare plats att leva och bo på. Under våren 2020 påbörjades processen med etapp A och år 2026 är planen att omvandlingen ska vara klar.

– FÖR FRAMTIDEN

Vi bygger med omtanke

Husen i Norrbacka har länge varit i behov av förnyelse och nu är det dags att omvandla området till en plats för framtiden. Här kommer det att bli bostäder med förbättrad standard, komfort och funktion och utvecklade grönområden. Omvandlingen blir ett lyft och kommer ge en mer hållbar boendemiljö för alla hyresgäster i Norrbacka.

Hållbarhet

Plats för lek och bus i det gröna

I dag består Norrbacka av tvåvåningshus med uppskattade uteplatser. Planen är att behålla en låg bebyggelse och skapa ett luftigt, öppet område med varierad arkitektur. Punkthus, radhus och lamellhus med egna gårdar, där balkonger och uteplatser vetter mot gemensamma parker. De öppna, barnvänliga ytorna för gemenskap och umgänge bevaras och förfinas.

"Nu är tiden inne att skapa en bättre och mer hållbar boendemiljö för våra hyresgäster i Norrbacka. Omvandlingen kommer bli ett lyft för hela området"

Bonnie Winnberg, affärsutvecklare på SigtunaHem

Hållbarhet för alla

Hållbart för alla

Ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra allt från boende till utomhusmiljöer och stora miljöförbättringar kommer göras när det gäller exempelvis energiförbrukning och inomhusklimat. Här kommer det vara enkelt att leva miljövänligt. Vår ambition är att bygga så miljösmart som möjligt och vi arbetar utifrån ett miljöperspektiv med klimatmål 2030 i sikte. De nya bostäderna ska byggas ekologiskt hållbart och klimatsmart med bra energilösningar. Husen i etapp A som byggs först, kommer att vara i trä. Ett material som anses vara det mest miljövänliga.

Tillgängligheten förbättras och grönområdena bevaras och utvecklas. Efter omvandlingen kan dessutom fler hyresgäster välkomnas in i Norrbackas trygga gemenskap, då det blir fler lägenheter med plats för nya hyresgäster.

Byggprocessen

Utvecklingen av området

Omvandlingen av Norrbacka sker i etapper. Steg för steg utvecklas området till en attraktivare plats att leva och bo på. Under våren 2020 påbörjades processen  med etapp A och år 2026 är planen att omvandlingen ska vara klar.

Följ gärna Norrbacka omvandling på Facebook och Instagram för att få senaste informationen om vad som händer i området!

En plats att bo på sedan 2000 år tillbaka

Historisk mark ger plats åt nya minnen

För tvåtusen år sedan reste järnåldersbonden Hrodh sin första enkla bostad på de marker som senare skulle bli Rolsta gård. Sen dess har många bönder ägt och brukat markerna tills dåvarande Märsta kommun köpte gården 1965 och började bygga flerfamiljshus här 1972 med hjälp av byggföretaget Diös. Efter det har det varit många diskussioner om Norrbackahusen. Med sikte på framtiden och långsiktigt välmående påbörjas nu omvandlingen av Norrbacka till ett bostadsområde med förbättrad standard, komfort och funktion. Nu formas en ny och bättre framtid för de boende i Norrbacka - där nya historier kommer att skrivas och minnen för livet skapas.

Preliminär tidslinje

Klicka och dra för att se vad som händer under åren

Här ser du de preliminära tidpunkterna för de olika stegen i processen. Tidslinjen är preliminär och uppdateras löpande. Är du hyresgäst hos oss i Norrbacka, kontaktar vi dig personligen när det gäller information som rör just din lägenhet och etapp. Längre ner ser du vilka adresser som ingår i respektive etapp. Du kan också gå in på Hyresgäst för mer information.

Observera att tidplanen kan förändras!

April 2020

Etapp A rivs och byggstartas

November 2020

Leverans av ett hus från BoKloks fabriker till Norrbackavägen 43.

Januari 2021

Leverans av ett hus från BoKloks fabriker  till Odensalavägen 64.

Februari 2021

Leverans av ett hus från BoKloks fabriker till Norrbackavägen 25

15 mars 2021

Inflyttning etapp A - Norrbackavägen 43

27 april 2021

Inflyttning etapp A - Odensalavägen 64

17 maj 2021

Inflyttning etapp A - Norrbackavägen 25

Maj 2021

Husen i etapp B ska vara tömda inför rivning.

Maj 2021

Etapp B rivning påbörjas

Augusti

Information till hyresgäster som bor i etapp C. 

Oktober 2022

Etapp B inflyttning
Etapp C rivs och byggstartas

2022

Etapp C prel. inflyttning 
Etapp D rivs och byggstartas

2023

Etapp D prel. inflyttning
Etapp E rivs och byggstartas

2024

Etapp E prel. inflyttning
Etapp F rivs och byggstartas

2024

Etapp F prel. inflyttning
Etapp G rivs och byggstartas

2025

Etapp G prel. inflyttning
Etapp H rivs och byggstartas

2025

Etapp H prel. inflyttning 

Preliminär etappkarta över Norrbacka

Ladda ned pdf här >