En förnyelse med omtanke

Bättre boendemiljö och utvecklade grönområden

Norrbacka uppfördes på 70-talet och är en populär, barnvänlig plats med stor gemenskap och härliga gröna ytor. Husen har länge varit i behov av förnyelse! Med sikte på framtiden och långsiktigt välmående påbörjades under 2020 omvandlingen av Norrbacka. Området kommer utvecklas och moderniseras och ge bostäder med förbättrad standard, komfort och funktion.

Nya hus den bästa lösningen för ett boende för livet 

Genom åren har vi på SigtunaHem gjort olika försök att hitta bra lösningar för de befintliga husen. Vi har nu kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att enbart göra en ombyggnation och kommer därför att bygga nytt. De nya husen kommer att klara dagens miljökrav och ge en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster.

– OMVANDLING

Omvandling i etapper

Steg för steg utvecklas området till en attraktivare plats att leva och bo på. Under våren 2020 påbörjades processen med etapp A och vintern 2022 stod även etapp B klart. Nu går vi in i nästa fas för nästkommande etapper. 

– FÖR FRAMTIDEN

Vi bygger med omtanke

Husen i Norrbacka har länge varit i behov av förnyelse och nu pågår omvandlingen för att göra området till en plats för framtiden. Här kommer det att bli bostäder med förbättrad standard, komfort och funktion och utvecklade grönområden. Omvandlingen blir ett lyft och kommer ge en mer hållbar boendemiljö för alla hyresgäster i Norrbacka.

Utvecklingen av området

Omvandlingen av Norrbacka sker i etapper. Steg för steg utvecklas området till en attraktivare plats att leva och bo på. Våren 2020 startade omvandlingen med att etapp A byggdes och där inflyttningar skedde under våren 2021. Etapp B stod klart under hösten/vintern 2022.

Planen är nu att utvärdera och planera nästkommande etapper för Norrbackas framtid. 

 

Ros, tumstock och penna
Hållbarhet

Plats för lek och bus i det gröna

I dag består Norrbacka av tvåvåningshus med uppskattade uteplatser. Planen är att behålla en låg bebyggelse och skapa ett luftigt, öppet område med varierad arkitektur. Punkthus, radhus och lamellhus med egna gårdar, där balkonger och uteplatser vetter mot gemensamma parker. De öppna, barnvänliga ytorna för gemenskap och umgänge bevaras och förfinas.

"Nu är tiden inne att skapa en bättre och mer hållbar boendemiljö för våra hyresgäster i Norrbacka. Omvandlingen kommer bli ett lyft för hela området"

Bonnie Winnberg, affärsutvecklare på SigtunaHem

Hållbart för alla

Ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra allt från boende till utomhusmiljöer och stora miljöförbättringar kommer göras när det gäller exempelvis energiförbrukning och inomhusklimat. Här kommer det vara enkelt att leva miljövänligt. Vår ambition är att bygga så miljösmart som möjligt och vi arbetar utifrån ett miljöperspektiv med klimatmål 2030 i sikte. De nya bostäderna ska byggas ekologiskt hållbart och klimatsmart med bra energilösningar. Husen i etapp A som byggs först, kommer att vara i trä. Ett material som anses vara det mest miljövänliga.

Tillgängligheten förbättras och grönområdena bevaras och utvecklas. Efter omvandlingen kan dessutom fler hyresgäster välkomnas in i Norrbackas trygga gemenskap, då det blir fler lägenheter med plats för nya hyresgäster.

Hållbarhet för alla

En plats att bo på sedan 2000 år tillbaka

Historisk mark ger plats åt nya minnen

För tvåtusen år sedan reste järnåldersbonden Hrodh sin första enkla bostad på de marker som senare skulle bli Rolsta gård. Sen dess har många bönder ägt och brukat markerna tills dåvarande Märsta kommun köpte gården 1965 och började bygga flerfamiljshus här 1972 med hjälp av byggföretaget Diös. Efter det har det varit många diskussioner om Norrbackahusen. Med sikte på framtiden och långsiktigt välmående påbörjas nu omvandlingen av Norrbacka till ett bostadsområde med förbättrad standard, komfort och funktion. Nu formas en ny och bättre framtid för de boende i Norrbacka - där nya historier kommer att skrivas och minnen för livet skapas.

Preliminär tidslinje

Klicka och dra för att se vad som händer under åren

Här ser du de preliminära tidpunkterna för de olika stegen i processen. Tidslinjen är preliminär och uppdateras löpande. Är du hyresgäst hos oss i Norrbacka, kontaktar vi dig personligen när det gäller information som rör just din lägenhet och etapp. Längre ner ser du vilka adresser som ingår i respektive etapp. Du kan också gå in på Hyresgäst för mer information.

Observera att tidplanen kan förändras!

2020 – april

Tvättstugorna revs för att bygga etapp A. 

2021 – mars till maj

Inflyttningar i etapp A. 

2021 – juni

Rivningen av etapp B påbörjades. 

2021 – september

Information till hyresgäster som bor på Norrbackavägen 27, 37, 39 och 41 om sitt framtida boende. 

2021 – 15 november

Valen till etapp B ska vara inlämnade. 

2022 – juni

Hyreskontrakt för etapp B ska vara skrivna. 

2022 – oktober/december

Inflyttning etapp B.

2023

Planering av nästkommande etapper. 

2023 – mars

Rivning Norrbackavägen 27 och Odensalavägen 62.

2023 – augusti

Prel. inflyttning radhusen etapp B. 

2023 – december

Inflyttning i de nya radhusen i etapp B samt invigning av den nya dressen Fjärilsvägen. 

2024

Styrelsebeslut på nästkommande etapper!

Preliminär etappkarta över Norrbacka

Ladda ner karta som pdf här.