Den fortsatta omvandlingen i Norrbacka

 

Under 2023 kommer endast etapp B som pågår att färdigställas. En paus i omvandlingen tas för att följa upp och utvärdera det som har utförts så att vi kan ta fram en ny plan för fortsatt omvandling.  

– Det passar också ganska bra med tanke på det höga kostnadsläget för nyproduktion på grund av världsläget just nu. Eftersom området ska kännetecknas av “bostäder för alla” så är ekonomin en väldigt viktig parameter inom ramen för den här omvandlingen. Vi ser därför över infrastrukturen, volymen av byggnation, gällande myndighetskrav samt analyserar vi marknaden för hur vi bäst ska utforma området framåt, berättar Tony Persson, affärsutvecklare på SigtunaHem.  

Produktion av ny kommande etapp kan starta tidigast 2024 och då efter styrelsebeslut, tillägger Jörgen Munk, projektledare för Norrbacka omvandling.