Nu är det inte många dagar kvar!

 

Inflyttningen närmar sig med stormsteg

Den 28 september påbörjas den första inflyttningen i Etapp B.

Just nu pågår finplaneringen utanför. Gräset rullas ut, miljöhuset är på plats och även behållarna för matavfall och hushållssopor. I början av oktober ska det planteras häckar och andra växter framför uteplatserna samt blir det träd i mittdelen av området.  

Vi önskar alla som ska flytta in Välkommen hem!