Pålningsarbetet klart

Vi har nu pålat färdigt ...

Nu är arbetet med pålningen klar och det enligt tidplan. Nu fortsätter grundläggningsarbetet för att husen ska ha något att stå på. Det monteras dräneringsskivor, tätskikt och gjuts detaljer. Det monteras också stålbalkar och utförs installationer för vatten el, fjärrvärme och fiber.