Nu ska vi börja bygga! 

Nu ska vi börja bygga husen och vi kommer störa en hel del under cirka åtta veckor, sen blir det lite lugnare ... 

 

Vecka 32 (5–7 augusti) – Etablering arbetsplatsområdet

Från och med vecka 32, med start den 5 augusti, kommer vår grund- och markentreprenör Skanska börja etablera byggarbetsplatsområdet. Det innebär att de kommer sätta upp stängsel runt arbetsplatsen samt etablera en upplagsyta vid parkeringsplatserna på Norrbackavägen 45.

Avspärrningarna kommer innebära sämre framkomlighet för dig som hyresgäst. Nedan kan du se karta över hur avspärrningarna kommer att se ut runt respektive arbetsplatsområde och hur du kan ta dig till bland annat miljöhus, parkeringar och busshållplatser. Avspärrningarna kommer att förändras under arbetets gång utefter behov och typ av arbetsmoment men givetvis ska även tillgängligheten för dig som boende tillgodoses.

En del av avspärrningarna kommer väldigt nära vissa fastigheter och påverkar de som bor där. De flesta av de hyresgästerna har vi pratat med separat och berättat vad det innebär.

BoKlok och Skanska kommer ha sitt platskontor i gamla Panncentralen, då Sodexo har flyttat ut därifrån, samt i de två lägenheter på Norrbackavägen 49C och 41B.

Vecka 33–34 (10–21 augusti) – Schaktning och VA-omläggning

Från och med den 10 augusti och till och med den 21 augusti kommer Skanska genomföra grävningar (schaktning) och VA-omläggningar runt de befintliga betongplattorna. Vid detta arbete kommer grävmaskiner att användas och lastbilar kommer köra in och ut i byggområdet.

Vecka 34–39 (17 augusti– 18 september) – Pålning

Efter grävningen ska grundarbetet påbörjas, ytan där vi ska bygga de nya husen på ska stärkas upp med pålar, pålar kommer slås ner i marken till ett fast underlag. På detta vis skapas en stabil undergrund för ytan som huset ska stå på.  

Vid denna typ av arbete förekommer en hel del störande ljud och markvibrationer från själva pålningen samt buller och störningar från de maskiner som används. Arbetet innebär också en hel del byggtrafik i och till området.  

Varje hus tar cirka två veckor att påla enligt tidplan nedan:
Norrbackavägen 43                   V34–35             17–28 augusti september
Odensalavägen 64                    V36–37             24 augusti–4 september
Norrbackavägen 25                   V38–39             7 september–18 september

Observera att tiderna är preliminära. Arbetet kan gå fortare, men det kan också ta längre tid beroende på vad man stöter på när man pålar, samt givetvis på grund av de tider vi lever i nu med Covid-19.

Vecka 35–52 (24 augusti–31 december) – Armering och betonggjutning

Efter pålningen ska Skanska succesivt armera och gjuta grunder för varje hus, detta sker i anslutning till färdig pålning. Arbetet kommer innebära en del byggtransporter in och ut i området.

Vecka 40–41 (28 september–9 oktober) – Första husleveransen!

I vecka 40 kommer preliminärt den första husleveransen till huset på Norrbackavägen 43. Husen, som är färdigbyggda i fabrik, kommer på stora lastbilar och monteras våning för våning. En leverans av ett hus tar cirka två veckor. När huset är på plats ska det monteras och all dragning av el, vatten, ventilation med mera ska göras.

Det första huset är planerat att vara inflyttningsklar preliminärt februari/mars 2021.

Arbetstider!

Allt arbete som utförs av Skanska kommer att pågå helgfria vardagar mellan kl. 7 och 16. Om vi behöver förlänga arbetsdagarna eller arbeta på helgdagar aviserar vi om detta via trapphus-information, sociala medier, norrbackaomvandling.se och mejl. 

Vi är ledsna att vi stör 

Det kommer vara mycket störande vissa perioder vilket vi inte kan rå över och vi hoppas att detta inte förorsakar allt för stora besvär för dig. 

Vi vill också att du respekterar avspärrningarna, berättar för ditt/dina barn att vara försiktiga och uppmärksamma. Vi tackar samtidigt för ditt tålamod.   

 

Karta med avspärrningarna

 

Norrbacka Omvandling framkomlighetskarta 2020-08-04