Omvandlingen fortsätter!

 

Nu drar vi igång med rivningen!

Nu ska vi påbörja rivningen av Norrbackavägen 29, 31, 33 och 35.  För att utföra arbetet har vi anlitat Jansson Entreprenad AB som rivningsentreprenör.

Rivningsarbetet startar den 7 juni och ska vara klart preliminärt i slutet av augusti. Deras arbetstider är helgfria vardagar måndag–fredag kl. 7–18.

Om behov av avvikande och utökade arbetstider uppstår aviseras detta i trapphuset.

Rivningsentreprenaden börjar med att sätta upp skalskydd i form av stängsel för arbetsområdet med start den 3 juni..

Därefter startar lättrivningen, vilket innebär att de gör lägenheterna stomrena.

När lättrivarna är klara så påbörjas sanering följt av tungrivning, vilket innebär rivning av hela husen.

Under rivningen så sorteras avfallet i enlighet med lagar och regler kring rivningsavfall.

Arbetet innefattar störande moment under olika perioder med ljud och damm från grävmaskiner och lastbilar.

In- och utfart till arbetsområdet kommer vara mellan Norrbackavägen 37 och 41. Särskild övervakning vid tyngre transporter kommer ske.