Rivning av tvättstugorna påverkar framkomligheten

Rivning av tvättstugorna påverkar framkomligheten

Rivningen av tvättstugorna kommer att påbörjas i början av april om allt går enligt planen. I rådande tider kan detta förändras. Men vi utgår från den planering vi har och återkommer om det blir stora förändringar i tidplanen. Det kommer pågå tre rivningar ungefär samtidigt och givetvis kommer byggarbetsplatsen vara inhägnad för att skapa en så trygg och säker plats som det bara går. Vi är fullt medvetna om att det här kommer göra inskränkningar på din vardag i form av sämre framkomlighet och störande moment, men vi arbetar på att det ska gå så smidigt som möjligt. 

Begränsad framkomlighet

Infarterna vid Norrbackavägen 25 och 43 samt Odensalavägen 64 stängs för fordonstrafik. Det kommer endast finnas en infart för fordon till området och den kommer vara mellan Norrbackavägen 37 och 41. Här kommer det finnas utrymme för räddningstjänsten och miljöfordon att ta sig in i området på ett tryggt och säkert sätt. Bom kommer sättas upp. Vidare kommer vi att göra om kring miljöhuset vid Norrbackavägen 43 så att miljöfordonet kan ta sig fram och vända vid platsen.

Här kan du se hur framkomligheten kommer vara i området nu när rivningen och byggandet påbörjas.

Ladda ner områdeskartan här.