Omvandlingen fortsätter!

 

Rivning och byggstart etapp B

Rivningen av etapp B – det vill säga Norrbackavägen 29, 31, 33 och 35 – påbörjades i juni och vår entreprenör Jansson Entreprenad AB har nu rivit två av husen. Rivningsarbetet löper på. Ett par störningar under sommaren har gjort att arbetet dragit ut lite på tiden. Rivningen av husen ska vara klar i vecka 40, det vill säga i början av oktober.
   I slutet av augusti i början av vecka 35, börjar Skanska sitt förarbete för grundläggningen där hus 29 och 31 stod. Skanska kommer att arbeta parallellt med rivningsentreprenaden.
   Grundläggningen för de nya husen ska vara klar i februari 2022 då första husleveranserna från BoKlok kommer. Uppförandet och montering av husen kommer ske på samma sätt som etapp A.