Tvättboden öppnad

Tvättboden öppnad

Tvättboden vid Norrbackavägen 37 är nu äntligen igång efter några smärre förseningar med bland annat en leverans av en el-central. Så nu våra hyresgäster som bor på Norrbackavägen 21–37 boka tvättider och tvätta där.