Vi behöver fälla träd inför byggstarten

Inför byggstarten behöver vi fälla ett antal träd

I början av juni var vi färdiga med rivningen av tvättstugorna på Odensalavägen 64, Norrbackavägen 43 och 25. Nu ska vi med start i vecka 34, påbörja grundarbetet för att kunna bygga de nya husen på platserna.

Som ett första steg inför detta, behöver vi fälla ett antal träd inom det område där vi ska arbeta och de nya husen ska stå.

Träden som ska fällas är märkta med röd sprayfärg och det är Rosersbergs trädfällning som kommer utföra arbetet från och med den 27 till och med den 31 juli.  Därefter kommer vi i vecka 32 att sätta upp staket där arbetsområdet kommer att vara.

Så här har vi markerat de träd som vi behöver fälla inför byggstarten.