Kanonkullen blir en fin park

 

[2021-12-22] Du har kanske sett att det händer saker i Kanonkulleparken söder om Norrbackaområdet? Det som tidigare var ett relativt mörkt parkområde, med bara en hundrastgård, håller just nu på att förvandlas till en trivsam park som ska fyllas med liv och rörelse. 

I den norra delen av Kanonkulleparken kommer en helt ny lekplats för mindre barn, sköna sittplatser och trivsam belysning. I mitten av parken kommer en multisportarena med bland annat basketkorgar och en anläggning för parkour med rörelse samt hängmattor. Vid den södra ingången kommer grillplatser, nya sittmöbler och bättre belysning. 
   – Det här är en outnyttjad del av Märsta som vi nu får ett ordentligt lyft. Vi har lyssnat på medborgarnas önskemål och vill nu skapa en fin mötesplats för alla åldrar och som ska främja folkhälsan, säger Christine Snäll Åkerblom, projektledare för infrastruktur på Sigtuna Kommun.
   – Vår tanke är att fylla parken med mycket liv och rörelse så att det känns trivsamt, härligt och tryggt. Många detaljer i parken kommer att gå i rosa för att ge parken en identitet som ska vara inbjudande och särskilt locka ut barn och unga tjejer till rörelse.

Gång- och cykelvägar kommer också att byggas om för att binda ihop parken med Norrbacka och andra områden.

Arbetet i parken är redan i full gång. Mörka buskage har röjts undan och lekplatsen är under uppbyggnad. Om allt går som planerat kommer den nya parken att vara klar till sommaren 2022.