Ett lyft för hela området

Nu drar SigtunaHems största förnyelseprojekt genom tiderna igång. Nya hus, utvecklade grönområden och en satsning på hållbarhet och trivsel. Omvandlingen av Norrbacka kommer att bli ett lyft för hela området.

Med sikte på framtiden påbörjas nu omvandlingen av Norrbacka till ett bostadsområde med förbättrad standard, komfort och funktion. Husen i området har länge varit i behov av förnyelse och nu är det dags att påbörja omvandlingen.

– Norrbacka är ett fantastiskt fint område. Med den här omvandlingen satsar vi stort och bygger nya hus i stället för att bygga om. På så sätt skapar vi ett långsiktigt värde för våra hyresgäster. Vi bygger för framtiden helt enkelt, utan att göra avkall på det som gör Norrbacka unikt, säger Göran Langer, vd SigtunaHem.

Nya hus den bästa lösningen
Genom åren har SigtunaHem gjort olika försök att hitta bra lösningar för de befintliga husen.

–  Vi har planerat och utrett olika alternativ under en lång tidsperiod, och kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att enbart göra en ombyggnation och kommer därför att bygga nytt. De nya husen kommer att klara dagens miljökrav och ge en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster, säger Göran Langer.

Plats för umgänge och gemenskap
Även grönområdena kommer att utvecklas och de öppna, barnvänliga ytorna för gemenskap och umgänge bevaras och förfinas. En ny stor fin lekplats kommer att byggas och det kommer att skapas flera gröna bostadsgårdar i anslutning till de nya lägenheterna. Ett hållbarhetsperspektiv genomsyrar allt från boende till utomhusmiljöer och det kommer att bli enklare att leva miljövänligt efter de förbättringar som görs under omvandlingen.

Planen är att behålla den låga bebyggelse som finns idag och skapa ett luftigt och öppet område med varierad arkitektur.

– Vi bygger både lägenheter och radhus med egna gårdar, och balkonger och uteplatser som vetter mot gemensamma parker. Det blir en bra blandning av hus i olika höjd och utförande. Varje byggetapp kommer att bli unik, säger Göran Langer.

Första etappen av omvandlingen påbörjas nu under våren och år 2026 är planen att hela omvandlingen ska vara klar.