Norrbacka kan få trähus

De tuffare tiderna och konjunkturläget gör att SigtunaHem har bromsat in farten på omvandlingen i Norrbacka.

I stället använder vi tiden till att utvärdera de tidigare etapperna för att dra lärdom av dem inför fortsättningen.

Vi passar också på att utreda möjligheten att bygga helt i trä i kommande etapper.

– Vi vet ju att det är hållbart för miljön, vilket är viktigt för oss, men vi vill också utreda om det är ekonomiskt hållbart. Att bygga helt i trä i vårt fuktiga klimat kräver att man måste skydda det med till exempel ett väderskydd och vi har även myndighetskrav kring brand och ljud som ska uppfyllas. Så en eventuell byggnation måste med andra ord utredas ordentligt innan vi tar beslut, säger Tony Persson, affärsutvecklare på SigtunaHem.