Välkommen Fjärilsvägen

 

 

[2021-12-22] Som ni kanske redan har läst i senaste numret av Glimten så har nu kommunen bestämt namnet på den nya lokalgata som kommer gå igenom Norrbacka. Det är klubbat att den ska heta Fjärilsvägen och löper genom Norrbacka så som bilden ovan visar.

Anledningen till bytet av namn är att det blir svårt att få en tydlig ordning i gatunumrering när nya hus byggs på en gata och ska samsa med de gamla.

Så här säger Jenny Björk som är administrativ chef på samhällsbyggnadskontoret på Sigtuna kommun:
   – Det kan bli besvärligt för många, men framför allt är det viktigt för blåljuspersonal att de snabbt hittar rätt. Vi insåg snart att den bästa lösningen var att släppa det gamla namnet och hitta ett nytt för de nya bostadshusen. Det kändes också som ett bra tillfälle i samband med det stora förnyelsearbetet.
   – Efter att ha funderat tillsam­mans med SigtunaHem bestämde vi oss för Fjärilsvägen, vilket rim­mar väl med kommunikationsprofi­len för hela omvandlingsprojektet.  

Och när kommunens politiker och Lantmäteriet sagt sitt klub­bades namnet slutligen igenom den 9 november. 
   – Alla var väldigt positiva till namnet. Det gör att det känns extra bra, säger, Jenny Björk. 

Den del av Norrbackavägen som löper parallellt med Västra Bangatan, med bland annat el­- och servicestationer, kommer dock att fortsätta heta just Norrbackavägen. 

Vi väntar nu på den nya numreringen för etapp B. Hur namngivning och numrering kommer utformas på Rikshems sida vet vi inget om.