Video från inflyttning, etapp B

I månadsskiftet september–oktober så flyttade hyresgästerna in i de första färdiga husen i etapp B.