Omvandlingen fortsätter!

 

Så här långt har etapp B kommit

Vi stötte på berg när vi schaktade vilket vi var tvungna att spränga bort vid två tillfällen. Vi ska nu ta borrprover i marken där radhusen ska stå för att se om det finns ytterligare berg. Om det gör det innebär det att vi behöver spränga ytterligare. Givetvis informerar vi om detta när det ska göras. 

Nu pågår grundläggningsarbeten och ledningsomläggning för de kommande husen. I grundläggningen har vi schaktat ur och grusat upp samt pålat för de tre hus som ska pålas. Resterande tre hus ska stå på plint.

Vi har rivit de gamla ledningarna och lagt nya vatten- och avloppsrör samt elledningar. Efter jul och nyår kommer grunderna att börja gjutas.

Ställningar ska byggas inför husleveransen
Under vecka 8, alltså med start den 21 februari, ska den första husleveransen rulla in. Redan i vecka 6 börjar husställningarna att byggas.

Husen monteras på samma sätt som det gjordes i etapp A. Våning för våning, lägenhet för lägenhet likt ett legobygge. En vecka per hus kommer det ta att montera. Totalt är det sex hus. 

På grund av dåliga markförhållanden kommer två av husgrunderna att bli försenade vilket kan medföra ett något senare montage av dessa två. Mer information om husmontering när vi närmar oss vecka 8

Tidplanen
Trots att vi har stött på berg och annat när vi har grävt och schaktat som krävt lite extra åtgärder så löper det på enligt tidplan. Det är endast två hus som kommer bli leveransförsenade men vi kommer göra allt för att hålla den utlovade tidpunkten för inflyttning.