Snart börjar rivningen av de första bostadshusen

 

Snart rivs husen

[2021-04-21] Vi håller som bäst på att planera för nästa etapp som vi kallar etapp B. I etapp B ska vi riva husen som står på Norrbackavägen 29, 31, 33 och 35 och bygga sex (6) nya tvåvåningshus. 

I slutet av maj när alla har flyttat ut från husen sätts stängsel upp och rivningen påbörjas av Jansson Entreprenad i Linköping AB. Vi kommer också att riva cykelförrådet som står vid Norrbackavägen 27 samt miljöhuset på Norrbackavägen 33. 

Rivningen är planerad att vara klar i september 2021. 

Grundläggning för etapp B

När husen är rivna ska en entreprenör lägga grunden till husen. Vi håller just nu på att upphandla detta enligt LOU. Upphandling och avtal ska vara klart i juni.

Byggstart kommer förhoppningsvis att ske i slutet av augusti. 

Arbetet med grundläggning ska vara klart i mars 2022.