En ny framtid tar form

Med sikte på framtiden och ett långsiktigt välmående formas nu en ny och bättre framtid för boende i Norrbacka. Området uppfördes på 70-talet och är en populär, barnvänlig plats med stor gemenskap och härliga gröna ytor. Husen har länge varit i behov av förnyelse och nu är det äntligen dags! Området kommer utvecklas och moderniseras och ge bostäder med förbättrad standard, komfort och funktion.

Ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra allt från boende till utomhusmiljöer och stora miljöförbättringar kommer göras när det gäller exempelvis energiförbrukning och inomhusklimat. Här kommer det vara enkelt att leva miljövänligt. Tillgängligheten förbättras och grönområdena utvecklas. Efter omvandlingen kan dessutom fler hyresgäster välkomnas in i Norrbackas trygga gemenskap, då det blir fler lägenheter med plats för nya hyresgäster.

Nyheter

Bygginfo

Snart börjar rivningen av de första bostadshusen

Vi håller som bäst på att planera för nästa etapp som vi kallar etapp B. I etapp B ska vi riva husen som står på Norrbackavägen 29, 31, 33 och 35 och bygga sex (6) nya tvåvåningshus. 
21 april, 2021
Event

Puppan håller öppet

Nu öppnar vi upp Puppan för besök igen med uppdaterad utställning av etapp B.
24 augusti, 2021
– HYRESGÄST

Boende idag

Vi är måna om att göra det så bra vi kan för dig som hyresgäst under omvandlingen av Norrbacka. Här hittar du all info du behöver.

Läs mer >

Frågor & svar

– Frågor & Svar

Varför behövs denna omvandling?

Husens tekniska livslängd för golv, tak, fönster och ventilation är slut. Flera läckage ökar risken för vattenskador och hyresgästerna upplever ofta att lägenheterna är dragiga. En vanlig ombyggnation räcker inte för att uppnå tillräckligt bra standard i Norrbacka. Vi har därför kommit fram till att vi behöver riva och bygga nytt för att klara miljö- och de prestandakrav som krävs av dagens byggnationer, som bland annat innefattar ny och modern ventilation med återvinning.

När börjar omvandlingen av Norrbacka?

Omvandlingen är i full gång!. Husen som ingår i etapp A är klara och hyresgäster har flyttat in. Första rivningen av de befintliga bostadshusen startar i slutet av maj 2021. 

Måste jag flytta?

Ja, du kommer behöva flytta på grund av att din befintliga lägenhet och huset du bor i kommer att rivas. Vi kommer erbjuda dig att flytta till en nyproducerad lägenhet i Norrbacka. 

Hur mycket dyrare blir det för mig att bo kvar i Norrbacka?

Vår ambition är att alla ska ha råd att bo kvar i Norrbacka om man så önskar. Det är dock oundvikligt att hyrorna kommer att bli högre än vad de är idag eftersom att bostäderna får en bättre standard.

– OMRÅDET

Skapat för livet

Varierad arkitektur, gemenskap och gröna ytor. Norrbacka är en härlig plats att bo på och genom omvandlingen utvecklas området ytterligare.

Läs mer >

 
– BOSTÄDERNA

Trivsamma hem

Klimatsmarta bostäder med förbättrad standard, komfort och funktion. I Norrbacka bygger vi lamellhus, radhus och punkthus i varierad utformning med gröna gårdar och uteplatser.

Läs mer >

Preliminär tidslinje

Klicka och dra för att se vad som händer under åren

Här ser du de preliminära tidpunkterna för de olika stegen i processen. Tidslinjen är preliminär och uppdateras löpande. Är du hyresgäst hos oss i Norrbacka, kontaktar vi dig personligen när det gäller information som rör just din lägenhet och etapp. Du kan också gå in på Hyresgäst för mer information.

Observera att tidplanen kan förändras! 

2020 – april

Tvättstugorna revs för att bygga etapp A. 

2021 – mars till maj

Inflyttningar i etapp A. 

2021 – juni

Rivning påbörjas av etapp B. 

2021 – september

Information till hyresgäster som bor på Norrbackavägen 27, 37, 39 och 43 om sitt framtida boende. 

2021 – 15 november

Valen för etapp B ska vara inlämnade. 

2022 – februari

Senast februari ska alla hyreskontrakt för etapp B vara skrivna. 

2022 – oktober

Inflyttning i etapp B.
Prel. rivning av etapp C/D.

2023

Prel. inflyttning etapp C/D.
Prel. rivning etapp E. 

2024

Prel. inflyttning etapp E.
Prel. rivning etapp F. 

2025

Prel. inflyttning etapp F.
Prel. rivning etapp G och H.

2026

Prel. inflyttning etapp H.