En ny framtid tar form

Med sikte på framtiden och ett långsiktigt välmående formas nu en ny och bättre framtid för boende i Norrbacka. Området uppfördes på 70-talet och är en populär, barnvänlig plats med stor gemenskap och härliga gröna ytor. Husen har länge varit i behov av förnyelse och nu är det äntligen dags! Området kommer utvecklas och moderniseras och ge bostäder med förbättrad standard, komfort och funktion.

Ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra allt från boende till utomhusmiljöer och stora miljöförbättringar kommer göras när det gäller exempelvis energiförbrukning och inomhusklimat. Här kommer det vara enkelt att leva miljövänligt. Tillgängligheten förbättras och grönområdena utvecklas. Efter omvandlingen kan dessutom fler hyresgäster välkomnas in i Norrbackas trygga gemenskap, då det blir fler lägenheter med plats för nya hyresgäster.

Nyheter

Bygginfo

Hållbara hus med smart planlösning i första etappen

De tre första nya husen i Norrbacka byggs av BoKlok, byggbolaget som är ett samarbete mellan Skanska och IKEA.
20 februari, 2020
Bygginfo

Rivning av tvättstugorna påverkar framkomligheten

Framkomligheten i området kommer begränsas då befintliga infarter för fordon kommer stängas. En ny infart för räddningsfordon och miljöfordon öppnar.
19 mars, 2020
– HYRESGÄST

Boende idag

Vi är måna om att göra allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för dig som hyresgäst under omvandlingen av Norrbacka. Här hittar du all info du behöver.

Läs mer >

Frågor & svar

– Frågor & Svar

Varför behövs denna omvandling?

Husens tekniska livslängd för golv, tak, fönster och ventilation är slut. Flera läckage ökar risken för vattenskador och hyresgästerna upplever ofta att lägenheterna är dragiga. En vanlig ombyggnation räcker inte för att uppnå tillräckligt bra standard i Norrbacka. Vi har därför kommit fram till att vi behöver riva och bygga nytt för att klara miljö- och de prestandakrav som krävs av dagens byggnationer, som bland annat innefattar ny och modern ventilation med återvinning.

När börjar omvandlingen av Norrbacka?

I första etappen som påbörjas våren 2020 bygger vi på tre av våra skyddsrum/tvättstugor. Första rivningen av bostadshus planeras till början av 2021.

Måste jag flytta?

Ja, du kommer behöva flytta på grund av att din befintliga lägenhet kommer att rivas. Vi kommer erbjuda dig att antingen flytta permanent eller till ett provisoriskt boende under byggtiden och därefter erbjuder vi dig att flytta tillbaka till en nyproducerad lägenhet. En del hyresgäster kommer att kunna flytta in direkt i något av husen som byggs i etapp A. 

Hur mycket dyrare blir det för mig att bo kvar i Norrbacka?

Vår ambition är att alla ska ha råd att bo kvar i Norrbacka om man så önskar. Det är dock oundvikligt att hyrorna kommer att bli högre än vad de är idag, efter att bostäderna fått en bättre standard.

– OMRÅDET

Skapat för livet

Varierad arkitektur, gemenskap och gröna ytor. Norrbacka är en härlig plats att bo på och genom omvandlingen utvecklas området ytterligare.

Läs mer >

 
– BOSTÄDERNA

Trivsamma hem

Klimatsmarta bostäder med förbättrad standard, komfort och funktion. I Norrbacka bygger vi lamellhus, radhus och punkthus i varierad utformning med gröna gårdar och uteplatser.

Läs mer >

Preliminär tidslinje

Klicka och dra för att se vad som händer under åren

Här ser du de preliminära tidpunkterna för de olika stegen i processen. Tidslinjen är preliminär och uppdateras löpande. Är du hyresgäst hos oss i Norrbacka, kontaktar vi dig personligen när det gäller information som rör just din lägenhet och etapp. Längre ner ser du vilka adresser som ingår i respektive etapp. Du kan också gå in på Hyresgäst för mer information.

Början/mitten av 2020

Etapp A rivs och byggstartas

Början av 2021

Etapp A prel. Inflyttning

Början av 2021

Etapp B rivs och byggstartas

Början av 2022

Etapp B prel. inflyttning
Etapp C rivs och byggstartas

Slutet av 2022

Etapp C prel. inflyttning 
Etapp D rivs och byggstartas

Mitten/slutet av 2023

Etapp D prel. inflyttning
Etapp E rivs och byggstartas

Början av 2024

Etapp E prel. inflyttning
Etapp F rivs och byggstartas

Mitten/slutet av 2024

Etapp F prel. inflyttning
Etapp G rivs och byggstartas

Början/mitten av 2025

Etapp G prel. inflyttning
Etapp H rivs och byggstartas

Slutet av 2025

Etapp H prel. inflyttning